เพลงประจำชาติ

 เพลงชาติของประเทศอาเซี่ยน

เพลงชาติไทย (National Anthem of Thailand)

เพลงชาติบรูไน ดารุสซาลาม(National Anthem of Brunei Darussalam)

เพลงชาติมาเลเซีย(National Anthem of Malaysia)

เพลงชาติราชอาณาจักรกัมพูชา(National Anthem of Cambodia)

เพลงชาติสหภาพพม่า(National Anthem of Myanmar)

เพลงชาติสาธารณรัฐสิงคโปร์(National Anthem of Singapore)

เพลงชาติสาธารณรัฐอินโดนีเซีย(National Anthem of Indonesia)

เพลงชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว(National Anthem of Lao )

เพลงชาติสาธารณรัฐฟิลิปปินส์(National Anthem of Philippines)

เพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม(National Anthem of Vietnam)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: