ธงชาติกลุ่มอาเซียน

This slideshow requires JavaScript.

ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน

1. บรูไนดารุสซาลาม (Brunei Darussalam) : ดอกซิมปอร์

2. ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia) : ดอกลำดวน

3. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia) : ดอกกล้วยไม้ราตรี

4. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (The Lao People’s Democratic Republic of Lao PDR) : ดอกจำปาลาว

5. ประเทศมาเลเซีย (Malaysia) : ดอกพู่ระหง

6. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Republic of the Philippines) : ดอกพุดแก้ว

7. สาธารณรัฐสิงคโปร์ (The Republic of Singapore) : ดอกกล้วยไม้แวนด้า

8. ราชอาณาจักรไทย (Kingdom of Thailand) : ดอกราชพฤกษ์

9. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (The Socialist Republic of Vietnam) : ดอกบัว

10. สหภาพพม่า (Union of Myanmar) : ดอกประดู่

This slideshow requires JavaScript.

เพลง อาเซียนร่วมใจ

อาหารประจำชาติอาเซียน

อาหารประจําชาติอาเซียน 10 ประเทศ

This slideshow requires JavaScript.

 

เบื้องหลังการทำงาน

This slideshow requires JavaScript.